Arteterapia

Arteterapia to leczenie za pomocą sztuki. Stosuje się ją między innymi w przypadku dzieci mającymi problemy z relacjami międzyludzkimi i emocjami.

AAC

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, które są stosowane do wspierania osób mających trudności w porozumiewaniu się.

Muzykoterapia

Forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Stosowana m.in. w przypadku autyzmu.

Terapia pedagogiczna

Proces długotrwałych oddziaływań, całościowych działań o charakterze pedagogicznym, elminacja przyczyn i objawów niepowodzeń.

Rehabilitacja ruchowa

Wiele dzieci wymaga rehabilitacji już na początku życia. Wcześnie podjęta rehabilitacja pozwala wyeliminować problemy, aby dalej dziecko rozwijało się prawidłowo.

Terapia psychologiczna

Polepszenie funkcjonowania dziecka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, niwelowanie trudnych zachowań, rozwijanie procesów poznawczych.

Nauka czytania

Zajęcia oparte na metodzie symultaniczno-sekwencyjnej, która wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do mówienia sylabami.