Pracownia edukacyjno-terapeutyczna „PROGRES” oferuje zajęcia i profesjonalną terapię dla dzieci w każdym wieku o różnych możliwościach psychofizycznych i rozwojowych: z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz z różnymi niepełnosprawnościami. Stosowane są nowoczesne metody terapii oparte na rzetelnej diagnozie.